Brengcontainer voor plastic verpakkingen en pakken weg uit Westroijen

De brengcontainers voor plastic verpakkingen en pakken, die op diverse plekken in Tiel staan, verdwijnen op verzoek van de gemeente Tiel eind december definitief. Er wordt teveel ander afval in de containers gedaan waardoor de inhoud niet kan worden hergebruikt, maar moet worden verbrand. Voor Westroijen betekent dit dat de container bij de Emté verdwijnt.

Vanaf 1 januari: inzameling stadscentrum en hoogbouw iedere week
Woont u in Tiel in hoogbouw of in het stadscentrum? Dan komt Avri in 2018 iedere week uw zakken met plastic verpakkingen en pakken ophalen.
In de rest van Tiel blijft dit 1 keer in de 2 weken.
Kijk op de afvalkalender op avri.nl of in de Avri-app voor de ophaaldata.