Uit Nationaal Archief der Nederlanden treft u onze eerste statuten van het gewest Westroijen.

Heden ten dagen hebben wij onze doelstellingen opnieuw geformuleerd:

  • Het comité wil samen met buurtbewoners problemen die in de wijk spelen samen met verantwoordelijke bestuurders oplossen.
  • Het comité vervult hierin een sleutelrol omdat zij deuren opent die voor de bewoner of niet te vinden zijn of gesloten blijven.
  • Het comité heeft regelmatig overleg met betrokken ambtenaren.
  • Het comité wil een veilige en leefbare wijk in stand houden voor jong en oud.
  • Het comité wil dat men zich thuis voelt in de wijk en dat men betrokken is met zaken die zich in de wijk afspelen.
  • Het comité bevordert de sociale kontakten en de sociale controle.
  • Het comité houdt jaarlijks een wijkschouw met verantwoordelijke gemeente bestuurders, met daarop volgend een evaluatie
  • Het comité vergadert een aantal maal per jaar om zaken die met het leefklimaat in de wijk te maken hebben door te spreken. Maar ook om zaken waar mogelijk direct op te lossen.