Op dit moment is er geen vaste wijkagent in Westroijen.

De taken worden momenteel waargenomen door Wendy van der Plas.

U kunt contact opnemen met haar via ondertaand formulier.