Andries Faber is wijkregisseur bij de gemeente Tiel en heeft Tiel-Noord als aandachtsgebied. Wijkregisseurs van de gemeente Tiel zijn voor inwoners het eerste aanspreekpunt als het gaat over inwonersinitiatieven. De wijkregisseurs sluiten graag aan bij de vele initiatieven die er al zijn. Er zijn veel andere partners, (zoals politie, woningcorporaties AVRI, maatschappelijke organisaties) waar zij mee samen werken. Samen verantwoordelijk voor de toekomst van de buurten, wijken en dorpen. De kansen liggen voor het grijpen: dus schouders eronder en samen aan de slag! Wijkregisseurs zetten zich samen met u in voor een vitale, energieke en levendige buurt, wijk en dorp.