Wijkcomité Westroijen is actief aanwezig in de buurt en klaar om de ondersteunende arm te bieden waar nodig. Met verenigde krachten kunnen we veel meer bereiken.  Dus help ons mee om ook jullie buurt een leefbare, veilige en fijne plek te maken.

Onder het motto “samen voor elkaar” start het Wijkcomité nieuwe initiatieven. De handen zijn ineengeslagen om samen met de lokale overheidsdiensten die zaken aan te pakken die belangrijk zijn!

Momenteel concentreert het Wijkcomité zich op drie speerpunten:

Buurtpreventie

We motiveren wijkbewoners om voor hun wijk of een deel daarvan een buurtpreventie groep op te zetten.
Inmiddels zijn er al meerdere groepen actief. Een mooi voorbeeld is de buurtpreventie in de Kloosterbuurt.
Wilt u ook aan de slag? Neem contact met ons op.
Wij helpen u graag.


Speeltuinen

De gemeente Tiel wil het onderhoud van de speeltuinen overdragen aan de bewoners.
Als bewoners het onderhoud niet overnemen, dreigen de speeltuinen te verdwijnen. Inmiddels zijn al meerdere speeltuinen overgenomen door bewoners.
Hebt u interesse om in uw omgeving ook het onderhoud van een speeltuin over te nemen? neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen met bijvoorbeeld het mobiliseren van andere bewoners of het contact met de gemeente.


Zwerfafval

Een schone wijk is vaak ook een veilige wijk. Daarnaast wordt het woongenot bevorderd.
We hebben als wijkcomité meerdere initiatieven ondersteund om onze wijk schoon te houden.
Het wijkcomité wil ook in de toekomst initiatieven ondersteunen die zorgen voor een schone wijk.
Wilt u meehelpen onze wijk schoon te houden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.