Help mee om een AED te realiseren

Wijkcomité Westroijen is samen met Heartsafe Tiel aan het kijken of wij ook in onze buurt voldoende AED’s kunnen plaatsen buiten om dit gebied dekkend te krijgen. Het Wijkcomité levert hier ook een financiële bijdrage aan om dit te kunnen realiseren. Op dit moment is het zo dat onze wijk niet dekkend is en op het moment van een hartstilstand niet iedereen binnen de 6 minuten gereanimeerd kan worden, wat de kans op overleven aanzienlijk vergroot.

Om dit wel te kunnen realiseren zou het fijn zijn als er een aantal AED’s met buitenkasten worden opgehangen. Ook gaan we cursusavonden kosteloos organiseren om zoveel mogelijk hulpverleners op te leiden. Dit alles in samenwerking met Heartsafe Tiel. Tevens zullen we de scholen gaan benaderen om hier aan mee te werken in de vorm van een thema middag.

In de hele wijk wordt een flyer van Hearsafe Tiel verspreidt. Mogelijk heeft u deze al ontvangen en anders vindt u deze binnenkort in uw brievenbus. U vindt deze ook onder dit bericht.

Meld u aan of laat weten dat u geïnteresseerd bent bij Heartsafe Tiel, de gegevens staan op de flyer.
Wilt u direct doneren? Klik dan hier

Mocht u verder nog informatie nodig hebben dan kunt u ook met Heartsafe contact opnemen of contact opnemen met het Wijkcomité via info@westroijen.nl

We hopen dat we met zijn allen dit doel kunnen realiseren! U doet toch ook mee?

Stichting Tiel Speelt zoekt bestuursleden

Voelt u zich verbonden met de Tielse inwoners en werkt u graag samen? Hebt u belangstelling voor bestuurswerk en vindt u buitenspelen leuk en belangrijk? We komen graag in contact met u. We zoeken namelijk vrijwilligers voor de functie van voorzitter, penningmeester en algemene leden voor de Stichting Tiel Speelt.

Nieuw speelbeleid
Sinds 2017 hebben we nieuw speelbeleid. Kern van dit beleid is dat bewoners het onderhoud van de speelplekken voor het grootste deel overnemen. De bewoners vormen samen op een speelplek een speeltuinwerkgroepje. Om de speeltuinwerkgroepjes te helpen willen we een overkoepelende stichting oprichten.

Stichting Tiel Speelt
De nog op te richten Stichting Tiel Speelt wordt verantwoordelijk voor het voortbestaan van voldoende goede speelplekken voor kinderen tot 12 jaar. Daarvoor krijgt de stichting elk jaar een bedrag van €100.000,-. De belangrijkste taak van de stichting is een goede verdeling van dit geld onder de speeltuinwerkgroepjes. Gemeente en stichting leggen samen afspraken vast. De stichting kan zelf extra geld werven, zoals subsidies, sponsorgelden enz.

Vrijwilligers
Bewoners die het onderhoud van de speelplekken overnemen doen dit vrijwillig. Wij vinden het dan ook passend om de stichting ook uit vrijwilligers te laten bestaan.

Interesse?
Hebt uw interesse in één van deze functies? Stuur dan uw sollicitatie met uw motivatie vóór 1 maart 2019 naar sollicitaties@bvowb.nl o.v.v. ‘vrijwilliger Stichting Tiel Speelt’. De gesprekken zijn op 4 of 5 maart vanaf 17.30 uur.
Meer informatie leest u op www.tiel.nl/tielspeelt. U kunt ook contact opnemen met de heer Andries Faber, telefoon 06 52 84 69 59 of e-mail afaber@tiel.nl. Of neem contact op met mevrouw Karin van Dorenmalen, telefoon 0344 637 338, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.