Verward gedrag

Indien u zorgen heeft over mensen met verward gedrag dan kunt u hiervoor bellen met het meldpunt van Bijzondere Zorg (GGD).
Dit geldt ook in het weekend en de avonduren.

Juiste hulp
De ruime bereikbaarheid is bedoeld om mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder acute hulpvraag, tijdig de juiste hulp te bieden.
Hiervoor werkt het Team Bijzondere Zorg samen met een netwerk van lokale zorg- en veiligheidspartners. Zo willen we voorkomen dat verward gedrag leidt tot problemen en overlast. Het team is bereikbaar voor:

  • Professionals: 088 – 144 70 30 | ma t/m zo | 08.30 – 22:00
  • Burgers: 088 – 144 70 40 | ma t/m v | 08.30 – 17:00

Meer informatie over het meldpunt vindt u op de website.

Gefaseerde aanpak
De uitbreiding van het meldpunt maakt deel uit van het project Sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De 1e fase van de pilot “bereikbaarheid” is al gestart. De bereikbaarheidstijden worden (voor professionals) uitgebreid naar de avond en het weekend. De meldpuntmedewerker die de melding aanneemt, adviseert en overlegt met de melder over passende zorg.

In de 2e fase gaat de meldpuntmedewerker eventueel ook op de meldingen af. De pilot loopt tot 1 juni 2019. Op basis van de uitkomsten van deze pilot wordt de definitieve bereikbaarheid van het meldpunt vastgesteld.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Team Bijzondere Zorg: 088 – 144 70 30

Samen Nederlands zingen

Wil jij op een leuke manier Nederlands leren? Vind je het fijn om te zingen?
Kom dan bij ons nieuwe koor.
Je bent ook van harte welkom als je anderen wilt helpen oefenen met het zingen in het Nederlands.

Vanaf dinsdag 7 mei is er tweemaal per maand tussen 10.00 en 11.00 uur de mogelijk om samen te zingen bij Dynamiek op de Haaftenlaan 26 in Tiel. In totaal zijn er zes bijeenkomsten op: 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli, 16 juli. Opgeven kan via VluchtelingenWerk op het spreekuur of stuur een mail naar tiel@vluchtelingenwerk.nl.

Klik hier voor de flyer