Geslaagd OK! Project op de Hennepe

Onderstaand bericht betreft een verouderd bericht afkomstig van onze vorige website. De informatie in dit bericht is mogelijk niet meer actueel en/of de linken niet meer bruikbaar. Voor vragen, op- of aanmerkingen kunt u zich tot het contactformulier wenden.

Naar aanleiding van een aanvraag door Kick van Ooijen heeft het OK! Project dit buren-initiatief om de veiligheid van de brandgang te vergroten gesteund. De bewoners vonden het niet prettig om met de fiets in het donker thuis te komen. Het OK! Project heeft gezorgd voor lampen en installatiemateriaal om ’s nachts de brandgang te verlichten. Met technische adviezen heeft ook de SVT haar bijdrage geleverd.

Door deze samenwerking maakten sommige buren voor het eerst contact met elkaar. Maar ook werden er zaken aangekaart waar het Wijkcomité Westroijen mee aan de slag kan.
We kunnen dus concluderen dat het project de buren samengebracht heeft, maar ook op de hoogte zijn gekomen wat het wijkcomité voor de buurt kan doen.

HET RESULTAAT!!!!