Buurtpreventie van start op de Praam

Trots hebben de initiatiefnemers van de Praam woensdag 1 maart 2017 hun handtekening gezet onder de intentieverklaring voor de buurtpreventie samen met wethouder Verspui.

Na dagenlang huis aan huis iedereen vragen wie er allemaal meedoen aan buurtpreventie. Alle telefoonnummers ingevoerd zijn in WhatsApp en er overleg met gemeente is geweest over een datum. Is het eindelijk zo ver!

Even met zijn allen op de foto voor het archief.

Informatie
Eerst was er in de raadszaal een informatie avond voor de buurt- coördinatoren/initiatiefnemers en buurtbewoners. Deze avond is georganiseerd om uit te leggen hoe zo’n buurtpreventie werkt en wat de regels zijn. Ook om vragen te stellen aan onze wijkagent Wouter Bralts en de BOA van de AVRI.

Onthulling
Als de handtekening gezet is gaan we met zijn allen naar de Praam om het buurtpreventiebord te onthullen. Gewapend met paraplu voor de nattigheid onthullen wethouder Verspui een buurtbewoner het bord. Samen met bijna alle buurtbewoners werken aan een groter veiligheidsgevoel, is het moto van de straat volgens de wethouder. De voorzitter van het wijkcomité vertelt dat zij trots zijn op de initiatief nemers. Zelf verantwoording nemen voor de veiligheid in je eigen straat met elkaar.

Welke straat volgt!

Annette Wiegers in da house!

Ik ben Annette Wiegers en woon op de Praam, in ons mooie Westroijen. Van huis uit ben ik opgegroeid opdat je veel voor anderen kan betekenen door je als vrijwillig in te zetten voor vereniging of activiteit. Mijn vader is er zelfs voor geridderd en hier ben ik uitermate trots op!

Bij het wijkcomite organiseer ik activiteiten voor de kinderen, zoals het Paas- en Sinterklaasfeest, disco- en buitenspeeldagen, maar ook sportactiviteiten met “Sportfriends”. Ik haal hier veel voldoening uit, zeker nu buurtbewoners steeds vaker te hulp schieten!