Stichting Tiel Speelt zoekt bestuursleden

Voelt u zich verbonden met de Tielse inwoners en werkt u graag samen? Hebt u belangstelling voor bestuurswerk en vindt u buitenspelen leuk en belangrijk? We komen graag in contact met u. We zoeken namelijk vrijwilligers voor de functie van voorzitter, penningmeester en algemene leden voor de Stichting Tiel Speelt.

Nieuw speelbeleid
Sinds 2017 hebben we nieuw speelbeleid. Kern van dit beleid is dat bewoners het onderhoud van de speelplekken voor het grootste deel overnemen. De bewoners vormen samen op een speelplek een speeltuinwerkgroepje. Om de speeltuinwerkgroepjes te helpen willen we een overkoepelende stichting oprichten.

Stichting Tiel Speelt
De nog op te richten Stichting Tiel Speelt wordt verantwoordelijk voor het voortbestaan van voldoende goede speelplekken voor kinderen tot 12 jaar. Daarvoor krijgt de stichting elk jaar een bedrag van €100.000,-. De belangrijkste taak van de stichting is een goede verdeling van dit geld onder de speeltuinwerkgroepjes. Gemeente en stichting leggen samen afspraken vast. De stichting kan zelf extra geld werven, zoals subsidies, sponsorgelden enz.

Vrijwilligers
Bewoners die het onderhoud van de speelplekken overnemen doen dit vrijwillig. Wij vinden het dan ook passend om de stichting ook uit vrijwilligers te laten bestaan.

Interesse?
Hebt uw interesse in één van deze functies? Stuur dan uw sollicitatie met uw motivatie vóór 1 maart 2019 naar sollicitaties@bvowb.nl o.v.v. ‘vrijwilliger Stichting Tiel Speelt’. De gesprekken zijn op 4 of 5 maart vanaf 17.30 uur.
Meer informatie leest u op www.tiel.nl/tielspeelt. U kunt ook contact opnemen met de heer Andries Faber, telefoon 06 52 84 69 59 of e-mail afaber@tiel.nl. Of neem contact op met mevrouw Karin van Dorenmalen, telefoon 0344 637 338, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.

Getuigen gezocht!

Getuigen gezocht: Woninginbraak De Kogge te Tiel

De politie onderzoekt een poging tot woninginbraak in onze buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en is uw informatie relevant voor het lopende onderzoek.

De inbraak is gepleegd tussen zaterdag 12 januari 2019 18:00 uur en zondag 13 januari 2019 11:00 uur in de De Kogge te Tiel.Toedracht: Openbreken/forceren/inslaan/ingooien.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

  • Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen en/of voldoen aan het signalement?
  • Verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
  • Informatie/gegevens van andere getuigen die dit delict hebben gezien/gehoord?
  • Camerabeelden, foto’s en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de deze link. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Een inbraak voorkomen?
Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844.
Op de website van de politie en van het Politiekeurmerk Veilig Wonenvindt u tips om een woninginbraak te voorkomen.

Meer informatie: https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html