Wijkagent Django van Ekeren stelt zich voor

Voor sommigen van u ben ik een bekende en voor anderen nieuw.

Mijn naam is Django van Ekeren en vanaf 1 januari 2021 wijkagent van Tiel Noord waar uw wijk onder valt. Ik
ben sinds 2001 werkzaam bij de politie en in 2003 begonnen als hoofdagent in Tiel. Voordat ik naar de politie
kwam was ik 11 jaar werkzaam binnen de koninklijke landmacht en heb als onderofficier diverse functies
vervuld.

Na 7 jaar als hoofagent gewerkt te hebben vond ik mijn nieuwe uitdaging in de functie van wijkagent. Eerst als
“hulpje” van de wijkagent en in 2012 werd ik namens de politie verantwoordelijk voor de veiligheid en
leefbaarheid van de wijk Passewaaij. Een mooie wijk in ontwikkeling met uitdagende casussen waar ik het vak
als wijkagent echt heb kunnen leren. Binnen de politie is het regel dat wijkagenten na een aantal jaren
veranderen van wijk en ben ik in 2017 overgestapt naar Geldermalsen. Nu deed zich de kans voor om weer in
Tiel aan de slag te gaan en heb dat met beide handen aangepakt. Terug op het oude nest en in de gedroomde
wijk Tiel Noord waar u mij na 1 januari 2021 tegen het lijf kan lopen.

Voor mij is zichtbaarheid en aanspreekbaarheid belangrijk als wijkagent. Zichtbaar en aanspreekbaar door in de
wijken aanwezig te zijn. Ik ben het liefst buiten op straat te vinden om te kunnen zien en te kunnen horen wat
er daadwerkelijk speelt op straat en zo eventuele problemen op te lossen. Ik kan dat natuurlijk niet alleen.
Samen met mijn collegae van het politieteam Tiel, gemeente, woningbouw en zorginstellingen kunnen we de
meest voorkomende problemen tegen het licht houden en zoeken naar een passende oplossing.

En dan heb ik nog niet mijn belangrijkste partner genoemd. Dat bent U! Zonder u, de bewoner in de wijk, is het
lastig om daadwerkelijk vast te stellen wat er speelt in een wijk. U ziet en hoort heel veel wat voor ons van
belang kan zijn. U ziet het als er personen in de wijk zijn die daar niet thuis horen. U ziet het als er voertuigen
door de wijk rijden die er niet horen. U ervaart de overlast en u heeft een duidelijk beeld van de leefbaarheid in
uw wijk. Ik ben dan ook blij dat er ook in uw wijken diverse Whatsapp buurtpreventie teams actief zijn. Korte
lijnen als het gaat over het delen van info naar elkaar en elkaar scherp houden.

Zoals ik al aangaf kan en doe ik het niet alleen. Wij krijgen vaak een vraag of probleem onder ogen die eigenlijk
niet bij de politie thuis hoort. Ik kan en ga zeker niet alles oplossen maar ik kan wel samen met u kijken waar
we met het probleem terecht kunnen. Stel dus gerust uw vragen. En dan wil ik ook maar gebruik maken hoe
zaken te melden. Bij spoed belt u 112 en heeft u politie nodig waar geen spoed bij is dan belt u 09008844. Mijn
advies is om voor zaken die enige haast hebben niet te gaan mailen via het contactformulier. Als politie zijn we
er 24/7 dus bel 09008844 en deel uw melding. Uiteindelijk lees ik alles wat aan meldingen is binnengekomen
en komt een eventueel gewenst contact vanzelf tot stand.

Verder ben ik ook te volgen op Twitter en op Instagram waar ik bijzonderheden deel en eventueel antwoord
kan geven op vragen. Deze accounts zijn niet bedoeld om melding op te doen omdat deze niet 24/7 worden
bekeken.

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten en tot ziens in de wijk!!