Opening van ouderkamers Tiel Noord

Op maandag 9 Oktober en 12 Oktober worden de ouderkamers officieel geopend en in gebruik genomen. Ouderkamers zijn ontmoetingsplaatsen voor ouders/verzorgers in de school, om te praten over allerlei zaken die te maken hebben met ontwikkelingskansen, opvoeding van kinderen en schoolomgeving, de wijk.

9 Oktober gaat de ouderkamer van start op het scholeneiland o.a. voor de basisscholen Stefanus, Prins Claus,) bij basisschool de Moespot.
locatie: Wadensteinlaan 46A, 4003 TG Tiel, Telefoon: 0344 632 698

12 Oktober start de ouderkamer op het scholeneiland (o.a. voor de bassischolen Dagobert, Johannes school, Prinses Margrietschool) bij basisschool de Molenwerf.
locatie: Priorlaan 1 4003 AP Telefoon 0344 632 689

In de ouderkamers werken gastouders. De gastouder vormt een spil in de ouderkamer en worden ondersteund door Mozaiek welzijnsdiensten. Wethouder Lauren Verspuij zal beide ouderkamers officieel openen samen met de gastouders op de genoemde locaties van 8.30 – 9 uur.

Het doel van de ouderkamers is tevens om ouders te stimuleren om gebruik te maken van voorzieningen in school en wijk. Daarnaast zijn ouderkamers belangrijk bij het opvangen van signalen over vragen die bij ouders leven. De gastouder en coördinator van Mozaiek helpen dan bij het organiseren van themabijeenkomsten, opvoedcursussen, volwasseneneducatie en andere activiteiten en zijn tevens behulpzaam bij het contact leggen met bijvoorbeeld : het wijkteam (jeugd), de wijkagent, het jongerenwerk en anderen.

Ouders en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening. Vanaf de opening m.u.v. schoolvakanties is de ouderkamer, wekelijks geopend voor het ontvangen van ouders van de scholeneilanden.

Wilt u meer informatie ?
Neem dan contact op met de coördinatoren van Mozaiek welzijnsdiensten, Ayse Cosar, tel. 06 38077204 en Marc Horsten, tel. 06 – 30032972