Informatieavond Laan van Westroijen

geachte heer, mevrouw,

De Laan van Westroijen is aan onderhoud toe. Het gaat om een deel van de weg tussen de kruising Rivierenlandlaan en de kruising Predikbroedersweg. De weg krijgt een nieuw wegdek. Dit geeft kansen om de weg veiliger te maken. Op dit moment maken we een nieuw ontwerp voor de weg. We willen dit voorlopig onderwerp graag aan u laten zien. Daarom nodigen we u uit voor een inloopavond op dinsdag 28 juni. Hieronder leest u meer informatie.

Inloopavond
De inloopavond is op dinsdag 28 juni in Wijkcentrum Westroijen. Predikbroedersweg 14. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnen komen lopen op het moment dat u het beste uitkomt. Op de inloopavond kunt u het ontwerp voor de weg bekijken. Medewerkers van de gemeente en aannemer Bunnik Groep zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden. Aannemer Bunnik Groep gaat de werkzaamheden uitvoeren en heeft samen met de gemeente het ontwerp gemaakt.

Wat gaat er veranderen?
De weg richten wij in conform het duurzaam veilig principe. Daarom maken wij in het midden van de rijbaan een verhoogde rijbaanafscheiding. Het fietspad en de rijbaan krijgen een nieuwe deklaag. Op de rijbaan brengen wij geluidsreducerend asfalt aan. Ook passen we de groenstroken aan.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden staan gepland in het najaar van 2022. In September infomeren wij u hier opnieuw over.

vragen?
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen via: tiel@bunnikgroep.nl . We onmoeten u graag dinsdag 28 juni.

Met vriendlijke groet,

Jeroen Wouda
Projectleider


Datum 10 Juni 2022 . Uw referentie
Behandeld door Alexandra Braas . Onze referentie 210274-AB-002