Als Vrijwilliger maak je het verschil

Mozaïek Welzijn is op zoek naar enthousi­aste vrijwilligers die iets voor of met een​ ander willen doen. Voor iemand een luist­erend oor zijn, samen een wandeling​ maken, een puzzel le­ggen of bijvoorbeeld iemand naar het ziekenhuis brengen.​ Met twee 2 uur per week maak jij het ver­schil in iemand zijn leven. De vragen die​ Mozaïek binnen krijgt is vooral voor een­zame ouderen..

Match

Het meldpunt van Moz­aïek kijkt of er een ‘match’ is tussen jou als vrijwilliger en​ degene die hulp nodig heeft. Want met vr­ijwilligerswerk is een klik erg belangri­jk. ​

Opgeven

Wil je graag vrijwil­ligerswerk doen, maar heb je nog geen id­ee wat bij je past, bel of​ mail dan naar de afd­eling Matchpoint van Mozaïek (0344) 61 15 66,​ matchpoint@mozaiekwe­lzijn.nl​ ​
Meer informatie over Mozaïek is te vinden op​ www.mozaiekwelzijn.nl​