Samen met de buren zorgen voor de speeltuin van uw kind!

 Doe mee! Je staat er niet alleen voor

Tiel speelt!

Buitenspelen is goed en gezond voor alle kinderen. Met creativiteit en inzet zorgen we voor fijne en voldoende speelplekken voor kinderen van 0 tot 12 jaar. En dat kan met minder geld. Dat doen we samen: inwoners en gemeente.

Inwoners onderhouden en beheren de speelplek. Én zij laten hun kinderen buiten spelen. De gemeente helpt de inwoners bij het beheer en onderhoud en bewaakt de veiligheid. En is en blijft ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Door samen te werken blijven er speelplekken in Tiel. En dat niet alleen: de speelplek is meer van de buurt. Een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en goed voor de leefbaarheid.

www.tielspeelt.nl

Nieuw speelbeleid

Sinds 2017 hebben we nieuw speelbeleid. Kern van dit beleid is dat bewoners het beheer en onderhoud van de speelplekken voor het grootste deel overnemen. De bewoners vormen samen op een speelplek een speeltuinwerkgroepje. Om de speeltuinwerkgroepjes te helpen is een overkoepelende stichting opgericht.

Stichting Tiel Speelt

Stichting Tiel Speelt is verantwoordelijk voor het voortbestaan van voldoende goede speelplekken voor kinderen tot 12 jaar.  Daarvoor krijgt de stichting elk jaar een bedrag van €100.000,-. De belangrijkste taak van de stichting is een goede verdeling van dit geld onder de speeltuinwerkgroepjes. Gemeente en stichting leggen samen afspraken vast. De stichting kan zelf extra geld werven, zoals subsidies, sponsorgelden enz. De gemeente blijft meedenken en advies geven over spelen en speeltoestellen.

Wat is beheer en onderhoud van een speelplek?

Beheer en onderhoud is alles wat nodig is om de speelplek schoon, heel en veilig te houden. Maar ook: zorgen dat het een fijne plek blijft voor de kinderen en de buurt. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van activiteiten (zoals Burendag), het schoonhouden, bijschilderen of uitvoeren van kleine reparaties aan toestellen. En ook: meedenken over het vervangen van toestellen en aanspreekpunt zijn voor de buurt. Neemt u het beheer en onderhoud van een speelplek over, dan staat u er niet alleen voor. De gemeente helpt u daarbij. De gemeente doet de veiligheidsinspecties en het groenonderhoud.

Ook een speeltuinwerkgroep beginnen?

De eerste stap is het bereiken van een goede begin-situatie. Dat betekent dat de speelplek overgedragen wordt als iedereen akkoord is met hoe de speelplek er op dat moment uit ziet. Heeft u vragen over de aanpak? Of wilt u in uw buurt beginnen met een Speeltuinwerkgroep? Neem dan contact op met mevrouw Annika Maan, telefoon 06 – 11736986, e-mail amaan@tiel.nl , meld het op de website van het wijkcomité Westroijen onder het kopje “meedoen”, die graag met u meedenkt.

Geen speeltuinwerkgroep? Als bewoners de speelplek in de buurt niet beheren en onderhouden, dan verdwijnt de speelplek. De overgebleven toestellen verwijderen we voor 2023. Kinderen kunnen op die plek dan nog steeds spelen, maar zonder speeltoestellen.