Wijkagent Wouter Bralts stelt zich voor

Beste buurtbewoners,

Voor diegenen die mij nog niet kennen, zal ik mij even voorstellen. Ik ben Wouter Bralts de wijkagent van Tiel-Noord.

Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen de wijk. Dit kan dus van alles zijn en omvat o.a sociale problematiek, overlast, criminaliteit en verkeer.

In samenwerking met mijn collega’s probeer ik de veiligheid in Tiel-Noord te verbeteren.

Ik heb veel contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Wouter Bralts

Buurtpreventie van start op de Praam

Trots hebben de initiatiefnemers van de Praam woensdag 1 maart 2017 hun handtekening gezet onder de intentieverklaring voor de buurtpreventie samen met wethouder Verspui.

Na dagenlang huis aan huis iedereen vragen wie er allemaal meedoen aan buurtpreventie. Alle telefoonnummers ingevoerd zijn in WhatsApp en er overleg met gemeente is geweest over een datum. Is het eindelijk zo ver!

Even met zijn allen op de foto voor het archief.

Informatie
Eerst was er in de raadszaal een informatie avond voor de buurt- coördinatoren/initiatiefnemers en buurtbewoners. Deze avond is georganiseerd om uit te leggen hoe zo’n buurtpreventie werkt en wat de regels zijn. Ook om vragen te stellen aan onze wijkagent Wouter Bralts en de BOA van de AVRI.

Onthulling
Als de handtekening gezet is gaan we met zijn allen naar de Praam om het buurtpreventiebord te onthullen. Gewapend met paraplu voor de nattigheid onthullen wethouder Verspui een buurtbewoner het bord. Samen met bijna alle buurtbewoners werken aan een groter veiligheidsgevoel, is het moto van de straat volgens de wethouder. De voorzitter van het wijkcomité vertelt dat zij trots zijn op de initiatief nemers. Zelf verantwoording nemen voor de veiligheid in je eigen straat met elkaar.

Welke straat volgt!